header
 
menu
bg

オンライン麻雀卓「Maru-JanR」公式ページはこちら

オンライン麻雀卓
「Maru-JanR」
公式ページはこちら

「Maru-JanR」操作説明動画

基本編(全3分7秒)
応用編1(全2分48秒)
応用編2(全1分24秒)
応用編3(全2分15秒)